THỨC ĂN GIA CẦM

Trong sản xuất chăn nuôi gia cầm có nhiều yếu tố tác động đến quá trình tăng trưởng, phát triển và năng suất của chúng. Để tối ưu hóa hoạt động sản xuất, những chuyên gia dinh dưỡng vật nuôi của chúng tôi luôn sát cánh cùng nhà chăn nuôi để giúp họ:

  • Tăng cường kiến thức về di truyền học, đặc tính sinh học và tiềm năng năng suất của các giống gia cầm.
  • Đánh giá các hoạt động quản lý môi trường chăn nuôi của mình về ảnh hưởng của nó đến năng suất vật nuôi. 
  • Xác định mức dinh dưỡng và chương trình cho ăn phù hợp với nhu cầu vật nuôi trong từng giai đoạn sinh trưởng (gà thịt) hoặc giai đoạn khai thác (gà trứng).
  • Đề xuất các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với tiềm năng di truyền (giống, kiểu gen) của vật nuôi, phù hợp với kiểu chuồng và công nghệ nuôi nhằm tối ưu hóa giá thành sản xuất và chất lượng sản phẩm xuất chuồng.

Sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia cầm của chúng tôi bao gồm các loại thức ăn đậm đặc và hỗn hợp cho gà thịt, gà đẻ trứng, vịt, chim cút và các loại gia cầm khác, tương ứng với từng giai đoạn tăng trưởng và phát triển.

Gà thịt

Giải pháp toàn diện cho thức ăn của gà thịt bao gồm các loại thức ăn không sử dụng kháng sinh cho gà con, gà choai và gà giai đoạn trước khi xuất chuồng. Có đầy đủ chủng loại thức ăn cho gà thịt nuôi theo phương pháp công nghiệp cũng như nuôi thả vườn. 

Gà đẻ

Sản phẩm thức ăn cho gà đẻ trứng bao gồm các giải pháp thức ăn cho cả gà đẻ giống hướng thịt vịt,và gà đẻ thương phẩm hướng trứng như : gà con, gà hậu bị, gà chuẩn bị đẻ (giai đoạn rớt hột – tỷ lệ đẻ khoảng 5 %) và gà đẻ gồm các giai đoạn khác nhau.

Vịt và chim cút

Ngoài những sản phẩm thức ăn cho gà, chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp dinh dưỡng cải tiến cho:

  • Vịt thịt, vịt đẻ, và vịt giống.
  • Chim cút nuôi thịt và cút nuôi đẻ trứng.

THỨC ĂN GIA SÚC

Quản lý chăn nuôi hiện đại khuyến cáo sử dụng các chương trình riêng biệt, cho ăn riêng biệt cho từng đàn heo để mang lại giá trị dinh dưỡng tối ưu phù hợp từng điều kiện chuồng trại, giai đoạn và mục tiêu năng suất. Nhu cầu dinh dưỡng của heo tùy thuộc nhiều yếu tố, bao gồm giống, mùa vụ, tuổi tác, sức khoẻ gia súc, giai đoạn trong chu kỳ sống. Một khẩu phần đồng nhất cho toàn đàn có thể sẽ không đảm bảo đầy đủ cho nhu cầu khác nhau của tất cả con vật. Mấu chốt để cấu tạo chương trình cho ăn tối ưu cho heo là khả năng đề ra quyết định chính xác và đáp ứng nhu cầu dưỡng chất cho từng giai đoạn khác nhau của heo.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Địa chỉ: Lô F3 F4 Khu Công Nghiệp Dầu Giây, Thị Trấn Dầu Giây, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Điện thoại:?(02513) 772 228